Home / Kryteria kwalifikacji/odrzucenia artykułów

Kryteria kwalifikacji/odrzucenia artykułów

Do publikacji nie zostaną przyjęte pracę niezgodne z tematyką czasopisma.
Do publikacji zostaną przyjęte jedynie prace wcześniej niepublikowane.
Do Redakcji należy przesłać pliki przygotowane w programie Word – format „doc” lub „docx”.
Wstępną ocenę przeprowadza redaktor techniczny czasopisma.
Zakwalifikowane wstępnie artykuły są przesyłane do recenzji naukowej.
Lista recenzentów współpracujących jest umieszczona na stronie Internetowej czasopisma.
Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawieniem Autorowi sugestii co do zmian i poprawek.
Do publikacji nie zostaną zakwalifikowane artykuły niespełniające powyższych wymagań.