Home / Aktualności / ICI Journals Master List 2022

ICI Journals Master List 2022


Czasopismo MIND Journal pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2022 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2022.

ICV 2022 = 100.00