Home / Liubov Zharova

Liubov Zharova

dr Liubov Zharova, prof. WSEH

Ukończyła Kijowski Instytut Politechniczny, wydział ekonomii i zarządzania. Badania do dysertacji doktorskiej prowadziła na temat społeczno-ekonomicznych ram dla zrównoważonego rozwoju, a badania habilitacyjne prowadziła na temat makro-ekonomicznych aspektów polityki dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Działalność zawodowa i obszary zainteresowań w przypadku wykładów to zarządzanie, ekonomia, zrównoważony rozwój, zaś w przypadku usług ewaluacji społecznej i ekonomicznej na różnych poziomach są to: ocena wpływów środowiska, ocena oddziaływań społecznych, planowanie strategiczne, ocena metodycznego i metodologicznego wsparcia podatności na zagrożenia, oddziaływania społeczne i wartości początkowe. Ponadto zajmuje się organizacją i moderowaniem szkoleń i konferencji, zaangażowaniem akcjonariuszy w sprawy społeczne, rozwojem i wsparciem wdrażania polityki, programów i planów w obszarze zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz gospodarki odpadami. Bierze udział w lokalnych i rządowych projektach jako dyrektor, trener i ekspert. Autorka ponad 110 artykułów naukowych.