Home / Propozycje Tematyczne / Propozycje tematyczne do kolejnego numeru

Propozycje tematyczne do kolejnego numeru

Tematy skupione wokół obszarów:

  • Zarządzania zrównoważonym rozwojem w obszarze studiów ekonomicznych
  • Badania na poziomie regionalnym, lokalnym i sektorowym

Ponadto:

  • Zarządzanie (obejmujące zarówno „miękkie” jak i „twarde” elementy procesu)
  • Ekonomia

Formularz zgłoszenia publikacji do druku