Home / Ievgen Khlobystov

Ievgen Khlobystov

prof. dr hab. Ievgen Khlobystov - urodzony 14 lutego 1969 roku w mieście Kijowie, Ukraina. Ukończył Kijowski Państwowy Uniwersytet imienia Tarasu Szewczenki. Specjalność geografia, kierunek ekonomiczna i społeczna geografia. Magister geografii, licencjat socjologii, doktor nauk ekonomicznych, profesor w zakresie ekonomia zarządzania środowiskiem. Uczestnik wielu międzynarodowych badawczych projektów. Odbywał staż w USA i Chinach. Pracował w Polsce i Bułgarii. Konsultant Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 2007 do 2016 roku członek rady wyższej przy Ministerstwie Wykształcenia i Nauki Ukrainy do spraw przyznawania stopni naukowych i tytułów. Autor ponad 250 prac naukowych. Nagrodzony medalem "za wkład w naukę" (2009). Laureat nagrody państwowej Ukrainy w nauce i technice (2013). Kierownik Zakładu ZP «Instytut gospodarki zasobόw naturalnych i zrównoważonego rozwoju NAN Ukrainy» (m. Kijów).