Home / Keiki Fujita

Keiki Fujita

Urodził się i wychował w czasach, kiedy kraje wschodu posiadały liczne kolonie w Azji. Dom stracił w czasie bombardowań dokonanych przez armie amerykańską. Kiedy Japonia podniosła się z gruzów po II wojnie światowej, podjął pracę w przemyśle japońskim. Tu był świadkiem procesu odbudowy i przywracania ducha narodu. Od tamtej pory pracował dla agend ONZ oraz na uniwersytetach, przyświeca mu idea budowania społeczeństwa pokoju. Aby tego dokonać, konieczne jest aby przemysł i rozwój biznesu oparte były o naukę i technologię. Dlatego, jego głównym przesłaniem jest „wewnętrzny zrównoważony przemysł i zrównoważony rozwój biznesu”. Rezultaty badań, opublikował w wielu akademickich centrach w postaci wydań książkowych, artykułów i w biuletynach. Zostały one podzielone na trzy kategorie. Pierwsza z nich to nauka i technologia, druga to zarządzanie przemysłem, trzecia zaś to stosunki międzynarodowe.

Powyższe publikacje można podsumować następująco:
1. Zawsze należy się odnosić do zaawansowanych technologii i stosować je w pracy codziennej.
2. Zarządzający powinni mieć w pamięci wydajność ekologiczną.