Home / Liudmyla Deineko

Liudmyla Deineko

Jest ekspertką w dziedzinie ekonomii, zarządzania gospodarką narodową oraz ekonomiką środowiska naturalnego. Zajmuje się także studiami nad siłami wytwórczymi i ekonomiką regionalną.

Ukończyła studia na wydziale ekonomii Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (1987 r.). Doktorem Nauk Ekonomicznych w specjalności sił wytwórczych i ekonomiki regionalnej została w roku 2000. Stała na czele wydziału (2003-2011) zajmującego się rozwojem sektora żywności i rynku konsumenta, przy radzie studiów nad siłami wytwórczymi Narodowej Akademii Nauk w Ukrainie. Jest członkiem Komitetu Doradczego (od 2011 r.) i vice przewodniczącą Rady Ekspertów w dziedzinie dysertacji (dotyczących rozwoju sektorów i przedsiębiorstw), przy Ministerstwie Oświaty, Nauki, Młodzieży i Sportu w Ukrainie (od 2006 r.).

Autorka ponad 300 artykułów naukowych w większości poświęconych badaniom nad problemami przemysłu żywnościowego na poziomie krajowym i regionalnym, a także tematom związanym z rosnącą konkurencją, aspektami środowiskowymi w produkcji, modernizacji i strategii rozwojowej przemysłu w Ukrainie.

Była promotorem dziesięciu prac doktorskich w dziedzinie ekonomii i zarządzania w gospodarce państwowej i w dziedzinie ekonomiki środowiska naturalnego oraz zarządzania przyrodą, a także jedną dysertację habilitacyjną w dziedzinie studiów nad siłami wytwórczymi i gospodarką regionalną.