Home / Marek Jabłoński

Marek Jabłoński

profesor nadzw. dr hab. Marek Jabłoński

Posiadane stopnie i tytuły naukowe:
Stanowisko profesora nadzwyczajnego: 2014, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Habilitacja: 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków, temat rozprawy habilitacyjnej: Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk ekonomicznych.
Doktorat: 2006, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, temat rozprawy doktorskiej: Strategia jakości firm usługowych oparta na kształtowaniu kapitału intelektualnego, uzyskany stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych.
Magisterium: 1997, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu, uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier.

Dorobek naukowy i zawodowy:
Zainteresowania naukowe prof. nadzw. dr hab. Marka Jabłońskiego są związane z problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, modeli biznesu oraz koncepcją zarządzania wynikami (ang. Performance Management). Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego z uwzględnieniem zastosowania modelu Strategicznej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard), a także w obszarze wyceny wartości przedsiębiorstw. Zajmuje się modelowaniem przedsięwzięć biznesowych, procesów biznesowych i struktur organizacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie eksperckie. Zajmuje się także wielowymiarowymi analizami sektorów gospodarczych. Profesor Nadzwyczajny w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prezes Zarządu firmy eksperckiej OTTIMA plus Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy. Uczestniczył jako autor i współautor w ponad 700 projektach doradczo-eksperckich. Inicjator wielu przedsięwzięć biznesowych. Jest autorem lub współautorem wielu monografii w zakresie modeli biznesu i zarządzania wartością przedsiębiorstw oraz kilkuset artykułów naukowych w kraju i zagranicą.