Home / Milena Filipova

Milena Filipova

Profesor Milena Filipova – wykładowca na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Neofit Rilski Southwest w Blageovgradzie w Bułgarii, gdzie od roku 1996 pracowała jako asystentka. W roku 2007 po obronie dysertacji doktorskiej otrzymała tytuł doktora w specjalności ekonomia i zarządzanie. Od 2010 roku koordynuje programy Erasmus na wydziale ekonomii. W roku 2011 otrzymała tytuł Associate Professor na Uniwersytecie Neofit Rilski Southwest. We wrześniu 2016 została wybrana na stanowisko kierownika kierunku zarządzania i marketingu na wydziale ekonomii. W okresie 2007-2016 brała udział w dwudziestu projektach badawczych, w tym w czterech międzynarodowych i w jednym państwowym. Była kierownikiem następujących specjalności: 2005 – zarządzanie konkurencją na wydziale zarządzania biznesem, Uniwersytetu Ekonomiczno-Społecznego w Tessalonikach, w Grecji; w 2011 specjalność zarządzania projektem w Akademii Istropolitalnej NOVA w Bratysławie, Słowacja; w 2013 – specjalność zarządzanie turystyką na wydziale ekonomicznym, Uniwersytetu Ekologicznego w Bukareszcie, w Rumunii; w 2015 – specjalność zarządzanie korporacją na wydziale zarządzania biznesem Instytutu Technologicznego Środkowej Macedonii, w Grecji.