Home / Sergii Illiashenko

Sergii Illiashenko

Data urodzenia: 4 grudnia 1956 r. Obywatelstwo ukraińskie.

Wykształcenie. 1978 r. wykształcenie wyższe, Politechnika Charkowska, filia w Sumach. Od 1978 r do 1983 r. pracował we Wszechzwiązkowym Naukowo-Badawczym Instytucie Atomowego i Energetycznego Budownictwa Pompy, m. Sumy.

Praca naukowo-badawcza od 1983 r.: młodszy pracownik naukowy, starszy pracownik naukowy, wicedyrektor laboratorium. Jako wykładowca od 1994 roku: asystent, adiunkt, docent, profesor katedry ekonomiki Państwowego Uniwersytetu w Sumach. W 2002 roku założył Katedrę Marketingu w Państwowym Uniwersytecie w Sumach (teraz Katedrę Zarządzania Działalnością Innowacyjną). Od początku założenia pełni funkcję Kierownika Katedry. Doktor nauk ekonomicznych od 1995 r. Docent nauk ekonomicznych od 1998 r. Atestat ДЦ АЕ № 000093. Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych od 2001 r. Prof. dr hab. nauk ekonomicznych od 2002 r. atestat ПР № 001571. Wykładane zajęcia: marketing, marketingowa polityka towarów, innowacyjna polityka towarowa, marketing innowacji, PR i reklama, zarządzanie marką, innowacyjne zarządzanie, ryzyko ekonomiczne, marketing wiedzy, ekologiczny marketing. Opracował 10 autorskich programów kształcenia. Opublikował ok. 600 naukowych i dydaktycznych prac, w tym około 100 książek (monografii, podręczników). Jest w dziesiątce najbardziej cytowanych ekonomistów Ukrainy. Był opiekunem naukowym 14 obronionych prac doktorskich oraz 2 habilitacyjnych. Obecnie jest naukowym konsultantem 2 prac habilitacyjnych oraz opiekunem naukowym 3 prac doktorskich. Założył szkołę naukową „Marketing i zarządzanie innowacjami, innowacje w marketingu” w której zostało obronione 2 habilitacje oraz ponad 20 prac doktorskich. Uczestnik wielu międzynarodowych oraz krajowych grandów i projektów: W 2007 roku rozpoczął przeprowadzenie corocznych Międzynarodowych warsztatów i konferencji „Marketing innowacji oraz innowacje w marketingu”. W 2010 roku założył czasopismo naukowe (w języku ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim) "Marketing and Management of Innovations". Czasopismo obejmuje 17 międzynarodowych baz indeksacji, m. in. Web of Science oraz Index Copernicus. Jest redaktorem głównym. Jest członkiem komitetów redakcyjnych: 4 ukraińskich oraz 4 zagranicznych naukowych czasopism (Bułgaria, Iran, Polska). Od 2007 r. jest przewodniczącym rady specjalnej Państwowego Uniwersytetu w Sumach w sprawach obrony naukowej prac doktorskich. Od 2010 r. – przewodniczący rady specjalnej do spraw habilitacji w dwóch dziedzinach naukowych: ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także ekonomika wykorzystania zasobów przyrodniczych i ochrona środowiska. Od 2013 r. pracuje w związku z trzyletnią umową w WSEH w Bielsko-Biała, Polska. Był opiekunem naukowym 4 prac magisterskich polskich studentów.

Dwukrotnie wybrany jako deputat Rady Miejskiej m. Sumy, Ukraina.

Zainteresowania naukowe: marketing innowacji, zarządzanie innowacyjne, marketing ekologiczny, ryzyka gospodarcze, ekonomika informacji I ekonomika wiedzy