MIND Journal

SŁOWO WSTĘPNE

Nazwa czasopisma naukowego MIND JOURNAL jest akronimem, powołanego w 2015 roku przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną, Międzynarodowego Instytutu Naukowo-Dydaktycznego.

Zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism postanowieniem sądowym z dnia 21 kwietnia 2015 roku. Wydawane jest periodycznie, dwa razy w roku, w językach: polskim i/lub angielskim i/lub rosyjskim.

Zajmuje się publikacją rezultatów badań naukowych o nachyleniu ekonomicznym w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka wpisuje się w koncepcję programową opartą o dwa obszary naukowe, obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych. Jest zgodne z misją i celami strategicznymi uczelni.

MIND JOURNAL adresowany jest do naukowców, studentów, doktorantów i praktyków. Publikowane są wyłącznie artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, które nie były wcześniej publikowane. Periodyk posiada międzynarodową radę wydawniczą i ma szeroki zasięg, jest wydawany elektronicznie.

Jest to miejsce dla otwartych umysłów zgodnie z sentencją Oscara Wilde’a.

Redaktor naczelny3 lipca 2016 roku